کابین

KOLLMORGEN STEUERUNGSTECHNIK GMBH در زمینه تولید اجزاء نمایش و کنترل با کیفیت بالای آسانسورها از سال 2001 تخصص دارد. فن‌آوری تولید فوق مدرن، دامنه عمودی بهینه تولید را با قیمت‌های رقابتی بازار تضمین می‌نماید. کیفیت و مشتری‌مداری مبنای موفقیت ما را تشکیل داده و بر تفکر وعملکرد هریک از کارمندان حاکم می‌باشد نتیجتاً نمونه‌های محصولات دائماً در حال رشد ما در راستای الزامات بازار می‌باشد. به اصطلاح «استانداردها»، ساخت و تولید پس از دریافت سفارشات خاص موقعیت مهمی پیدا می‌نماید.