MPK 411

آخرين محصول شرکت Kollmorgen مدل Mpk 411
 -دارای پردازنده Cortex A8 800MHZ
-MPK 411 یک کنترلر با امکان سیستم گروهی تا 8 آسانسور، 100 توقف و 8 متر برثانیه کلیه خواسته های مشتری را در برمیگیرد.
- نحوه ارتباط با درایو از طریق پورتکل DCP3 , DCP4 که در کمترین کنترلری این امکان وجود دارد.
 -سيستم Can Open براي ارتباط با کابین و نمایشگر طبقات
- دارای سیستم مانیتورینگ و BMS از طریق رابط TCP/IP
- شناسایی داخل چاله آسانسور که از طریق APS , DSK
- داراي سیستم DIRECT APROCH – ADO 
- GONG
- راه اندازی سیستم گروپ بصورت پارالل تا 8 آسانسور
-وجود رابط های ETHERNET جهت کنترل گروهی و VISUAL LIFT و CHT 
- رابط تبدیل فیدبک اینکودر به SSI و CAN
- قابلیت RELEVELING
- سوئیچ هایی جهت غیرفعال کردن شستی های طبقات و بستن درب ها جهت سرویس و نگهداری.
 -امکان مانیتورینگ فیدبک کنتاکتورها
- نمایش ثبت خطاهای کنترلر با تاریخ ، ساعت ،دقيقه ، ثانيه ، طبقه ، درب و وضعیت آسانسور
- سیستم برگشت انرژی ، انرژي سبز ،MPIC عوامل خودبهينه سازي MPIC Q
- کنترل درب های آسانسور از روی جعبه رویزیون تا 3 درب.
 -امکان آپدیت نرم افزار از طریق پورت USB
 -سیستم کنترل اعلام مقصد ( LIFT XPRESS )
- سامانه کنترل دستي CHT