MPK 800

Mpk 800
-دارای پردازنده Cortex 16/54MHZ
-کنترلر با امکان سیستم گروهی تا 8 آسانسور، 56 توقف و 5 متر برثانیه 
- نحوه ارتباط با درایو از طریق پورتکل DCP3 , DCP4
 -سيستم Can Open براي ارتباط با کابین و نمایشگر طبقات
- دارای سیستم مانیتورینگ
شناسایی داخل چاله آسانسور که از طریق APS
- داراي سیستم DIRECT APROCH  
-ADO
- قابلیت RELEVELING
- سوئیچ هایی جهت غیرفعال کردن شستی های طبقات و بستن درب ها جهت سرویس و نگهداری
.امکان مانیتورینگ فیدبک کنتاکتورها
- نمایش ثبت خطاهای کنترلر با تاریخ ، ساعت ،دقيقه ، ثانيه ، طبقه ، درب و وضعیت آسانسور